Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă