Germană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Sayın Yetkili,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Sayın Yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Yetkili makama,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Sayın Ayşe Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sayın Dilek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Sayın Lale Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... onun sıradışı özelliğidir.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă