Italiană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Sayın Yetkili,
Gentilissimo,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Gentilissima,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
A chi di competenza,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Sayın Yetkililer,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Yetkili makama,
A chi di competenza,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Sayın Ahmet Bey,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Sayın Ayşe Hanım,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sayın Dilek Hanım,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Sayın Lale Hanım,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...si è distinto/a più volte per...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... onun sıradışı özelliğidir.
È estremamente portato per...
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Ha sempre preso parte attiva in...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
I suoi doveri principali erano:
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Performansındaki tek zayıf nokta ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă