Spaniolă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Sayın Yetkili,
Distinguido Señor:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Distinguida Señora:
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Distinguidos Señores:
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Sayın Yetkililer,
Apreciados Señores:
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Yetkili makama,
A quien pueda interesar
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Sayın Ahmet Bey,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Sayın Ayşe Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sayın Dilek Hanım,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Sayın Lale Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
X se distinguió por su...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Su más considerable talento es...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... onun sıradışı özelliğidir.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Sus principales responsabilidades fueron...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Sus tareas diarias involucraban...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Performansındaki tek zayıf nokta ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă