Engleză | Expresii - Călătorie | Computer

Computer - Acasă

Copiază
Copy
Taie
Cut
Lipește
Paste
Îngroșat
Bold
Aldin
Italic
Subliniat
Underline
Font
Font
Mărime font
Font Size
Filtrează
Filter
Ordonează de la A la Z
Sort A to Z
Celulă
Cell
Copiază formatul
Format Painter
Umple
Fill
Margini
Borders

Computer - Butoane Office

Nou
New
Deschide
Open
Salvează
Save
Salvează ca
Save as
Listează
Print
Anulează
Undo
Restaurează
Redo
Inserează
Insert
Șterge
Delete
Redenumește
Rename
Înlocuiește
Replace
Închide
Close
Anulează
Cancel
Rând
Row
Coloană
Column
Vizualizează înainte de listare
Print Preview
Micșorează
Minimize
Restaurează
Restore

Computer - Inserează

Tabel
Table
Imagine
Picture
Grafic
Chart
Casetă de text
Text Box
Antet și subsol
Header & Footer
Formă
Shape
Întrerupere de pagină
Page Break

Computer - Format pagină

Filă
Tab
Margini
Margins
Definește aria de listat
Set Print Area

Computer - Referințe

Inserează notă de subsol
Insert Footnote
Inserează index
Insert Index

Computer - Verifică

Ortografie și gramatică
Spelling & Grammar
Setează limba
Set language
Traduce
Translate
Numără cuvinte
Word Count
Baloane
Balloons

Computer - Afișează

Riglă
Ruler