Germană | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Potřebuji dovozní povolení?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Má toto zvíře určenou karanténu?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
mikročip
Mikrochip
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Nachweis der Tollwutimpfung
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
cestovní pas pro zvířata
Haustierpass
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Entwurmungszertifikat
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
Vodící psi
Blindenhunde
Tipul de animal
asistenční psi
Assistenzhunde
Tipul de animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie