Suedeză | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
mikročip
mikrochip
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
Vodící psi
ledarhundar
Tipul de animal
asistenční psi
assistanshundar
Tipul de animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie