Poloneză | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
microchip
mikrochip
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
guide dogs
psy przewodniki
Tipul de animal
assistance dogs
psy towarzyszące
Tipul de animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie