Vietnameză | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Do I need an import license?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Is there a quarantine period for [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Are there specific rules for importing non-native species?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
microchip
microchip
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
rabies vaccination (certificate)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
pet passport
hộ chiếu cho thú nuôi
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
tapeworm treatment (certificate)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Do I have to use an authorized carrier?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
What are the rules for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
guide dogs
chó chỉ đường
Tipul de animal
assistance dogs
chó hỗ trợ
Tipul de animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie