Vietnameză | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Мне нужна лицензия на ввоз?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Для [животное] есть срок карантина?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
микрочип
microchip
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
антирабическая прививка (сертификат)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
паспорт питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
лечение от паразитов (сертификат)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
Каковы правила для _______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
собаки-поводыри
chó chỉ đường
Tipul de animal
собаки-ассистенты
chó hỗ trợ
Tipul de animal
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie