Engleză | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
microchip
microchip
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
chó chỉ đường
guide dogs
Tipul de animal
chó hỗ trợ
assistance dogs
Tipul de animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie