Germană | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
microchip
Mikrochip
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Nachweis der Tollwutimpfung
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
hộ chiếu cho thú nuôi
Haustierpass
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Entwurmungszertifikat
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
Có những quy tắc nào cho __________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
chó chỉ đường
Blindenhunde
Tipul de animal
chó hỗ trợ
Assistenzhunde
Tipul de animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie