Rusă | Expresii - Imigrație | Animale

Animale - Aducerea unui animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Întreabă dacă ai nevoie de o licență de importare pentru animalul de companie
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Для [животное] есть срок карантина?
Întreabă dacă există perioadă de carantină pentru animalul de companie
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Întreabă dacă există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Indică condițiile necesare de intrare în țară
microchip
микрочип
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
антирабическая прививка (сертификат)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
hộ chiếu cho thú nuôi
паспорт питомца
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
лечение от паразитов (сертификат)
Condițiile de intrare în țară pentru animale de companie
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Întreabă dacă trebuie să folosești un transportor omologat
Có những quy tắc nào cho __________?
Каковы правила для _______________?
Întreabă care sunt regulile pentru animale de serviciu
chó chỉ đường
собаки-поводыри
Tipul de animal
chó hỗ trợ
собаки-ассистенты
Tipul de animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Întreabă cum poți obține un certificat de sănătate pentru animalul tău de companie