Thailandeză | Expresii - Imigrație | La bancă

La bancă - General

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar

我想要开一个银行账户。
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar
我想要注销我的银行账户。
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar
请问我能在网上开户吗?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău
请问我能在手机上管理账户么?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil
请问你们有哪些种类的银行账户?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile
活期账户
บัญชีกระแสรายวัน
Tip de cont bancar
储蓄账户
บัญชีออมทรัพย์
Tip de cont bancar
个人账户
บัญชีส่วนบุคคล
Tip de cont bancar
联名账户
บัญชีร่วม
Tip de cont bancar
儿童账户
บัญชีสำหรับเด็ก
Tip de cont bancar
外国货币账户
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
children's account
商务账户
บริการเงินฝากธุรกิจ
Tip de cont bancar
学生账户
บัญชีสำหรับนักเรียน
Tip de cont bancar
请问有月费吗?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Întreabă dacă există comisioane lunare
请问国际转账的手续费是多少?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului
请问我会有支票簿吗?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău
储蓄利率是多少?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Solicită informații despre rata dobânzii de economii
您能如何防止我被诈骗?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
我丢失了我的信用卡。
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Menționează că ți-ai pierdut cardul
我的信用卡被偷了。
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit
您能冻结我的账户吗?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul
我需要补办一张卡。
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar

我想要了解贷款信息。
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Solicită informații pentru împrumuturi
您能给我说说利率信息吗?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Cere informații despre dobândă
我想要了解抵押贷款的相关信息。
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Cere informații despre ipoteci
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar
我正在考虑买第一套房子。
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Menționează că îți cumperi prima casă
这是我在购买的第二套房子。
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Menționează că îți cumperi a doua proprietate
我想要再抵押。
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
我想要评估我的抵押贷款。
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar
我想要买一处房产出租。
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria
我的年收入大概______。
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare

我想要买一份保险。
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Menționează că te interesează o asigurare
家庭保险
ประกันภัยบ้าน
Tip de asigurare
旅游保险
ประกันการเดินทาง
Tip de asigurare
人身保险
ประกันชีวิต
Tip de asigurare
健康保险
ประกันสุขภาพ
Tip de asigurare
汽车保险
ประกันภัยรถยนต์
Tip de asigurare
宠物保险
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Tip de asigurare
失窃保险
ประกันภัยโจรกรรม
Tip de asigurare
抵押贷款保险
การคุ้มครองการจำนอง
Tip de asigurare
学生财物保险
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Tip de asigurare
团体保险
ประกันกลุ่ม
Tip de asigurare
财产保险
ประกันภัยทรัพย์สิน
Tip de asigurare
洪水保险
ประกันภัยน้ำท่วม
Tip de asigurare
火灾保险
ประกันอัคคีภัย
Tip de asigurare
我的保险能保多久?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta
请问我的保险多少钱?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Întreabă cât costă asigurarea