Vietnameză | Expresii - Imigrație | La bancă

La bancă - General

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară
What are the fees if I use external ATMs?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar

I would like to open a bank account.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar
I would like to close my bank account.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar
Can I open a bank account online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet
Will I get a debit card or a credit card?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău
Can I use banking on my cell?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil
What types of bank accounts do you have?
Bạn có những loại thẻ nào?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile
current account
tài khoản hiện tại
Tip de cont bancar
savings account
tài khoản tiết kiệm
Tip de cont bancar
personal account
tài khoản cá nhân
Tip de cont bancar
joint account
tài khoản chung
Tip de cont bancar
children's account
tài khoản con
Tip de cont bancar
foreign currency account
tài khoản ngoại tệ
children's account
business account
tài khoản kinh doanh
Tip de cont bancar
student account
tài khoản sinh viên
Tip de cont bancar
Are there any monthly fees?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Întreabă dacă există comisioane lunare
What are the commissions for international transfers?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului
Do I get a checkbook?
Tôi có sổ tài khoản không?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău
What is the savings interest rate?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii
In what ways can you protect me from frauds?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
I lost my credit card.
Tôi mất thẻ tín dụng
Menționează că ți-ai pierdut cardul
My credit card was stolen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit
Can you block my account?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul
I need a replacement card.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar

I would like to have some information about loans.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Solicită informații pentru împrumuturi
What can you tell me about the interest rate?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Cere informații despre dobândă
I would like to have some information about mortgages.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Cere informații despre ipoteci
I would like to speak with a mortgage advisor.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar
I am buying my first home.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Menționează că îți cumperi prima casă
I am buying a second property.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Menționează că îți cumperi a doua proprietate
I would like to remortgage.
Tôi muốn thế chấp
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
I would like to review my existing mortgage.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar
I am buying a property to let.
Tôi mua tài sản để cho
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria
My gross annual income is ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare

I would like to purchase insurance.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Menționează că te interesează o asigurare
home/household insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Tip de asigurare
travel insurance
bảo hiểm du lịch
Tip de asigurare
life insurance
bảo hiểm nhân thọ
Tip de asigurare
health insurance
bảo hiểm sức khỏe
Tip de asigurare
car insurance
bảo hiểm ô tô
Tip de asigurare
pet insurance
bảo hiểm thú nuôi
Tip de asigurare
theft insurance
bảo hiểm trộm cắp
Tip de asigurare
mortgage protection
bảo hiểm thế chấp
Tip de asigurare
student possessions
bảo hiểm tài sản sinh viên
Tip de asigurare
group insurance
bảo hiểm nhóm
Tip de asigurare
property insurance
bảo hiểm tài sản
Tip de asigurare
flood insurance
bảo hiểm lũ lụt
Tip de asigurare
fire insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Tip de asigurare
For how many months will I be covered?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta
What is the price for the insurance?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Întreabă cât costă asigurarea