Italiană | Expresii - Imigrație | La bancă

La bancă - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Vorrei aprire un conto corrente.
Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso aprire un conto corrente online?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile
текущий счет
conto corrente
Tip de cont bancar
сберегательный счет
conto di risparmio
Tip de cont bancar
личный счет
conto personale
Tip de cont bancar
совместный счет
conto cointestato
Tip de cont bancar
детский счет
conto per bambini
Tip de cont bancar
валютный счет
conto in valuta estera
children's account
счет предприятия
conto aziendale
Tip de cont bancar
студенческий счет
conto per studenti
Tip de cont bancar
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Întreabă dacă există comisioane lunare
Какие комиссии для международных трансферов?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului
Я получу чековую книжку?
Riceverò un libretto degli assegni?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău
Каков процент накопления?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Ho smarrito la mia carta di credito
Menționează că ți-ai pierdut cardul
Моя кредитная карта была украдена.
La mia carta di credito è stata rubata
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit
Вы можете заблокировать мой счет?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul
Мне нужна карта для замены.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Solicită informații pentru împrumuturi
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Qual è il tasso d'interesse?
Cere informații despre dobândă
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Cere informații despre ipoteci
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar
Я покупаю мою первую недвижимость.
Sto comprando la mia prima casa.
Menționează că îți cumperi prima casă
Я покупаю вторую собственность.
Sto comprando una seconda proprietà.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar
Я покупаю собственность для аренды.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria
Мой годовой доход________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Menționează că te interesează o asigurare
Страхование дома
assicurazione sulla casa
Tip de asigurare
Туристическое страхование
assicurazione viaggi
Tip de asigurare
страхование жизни
assicurazione sulla vita
Tip de asigurare
Медицинское страхование
assicurazione sanitaria
Tip de asigurare
Страхование автомобиля
assicurazione auto
Tip de asigurare
Страхование домашних животных
assicurazione per gli animali domestici
Tip de asigurare
страхование от кражи
assicurazione contro il furto
Tip de asigurare
защита ипотеки
protezione mutuo
Tip de asigurare
студенческая страховка
assicurazione sui beni degli studenti
Tip de asigurare
групповое страхование
polizza collettiva
Tip de asigurare
страхование собственности
assicurazione sui titoli di proprietà
Tip de asigurare
страхование от наводнений
assicurazione contro le inondazioni
Tip de asigurare
страхование от пожара
assicurazione contro gli incendi
Tip de asigurare
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta
Сколько стоит страховка?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Întreabă cât costă asigurarea