Vietnameză | Expresii - Imigrație | La bancă

La bancă - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău
Я могу делать банковские операции с телефона?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bạn có những loại thẻ nào?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile
текущий счет
tài khoản hiện tại
Tip de cont bancar
сберегательный счет
tài khoản tiết kiệm
Tip de cont bancar
личный счет
tài khoản cá nhân
Tip de cont bancar
совместный счет
tài khoản chung
Tip de cont bancar
детский счет
tài khoản con
Tip de cont bancar
валютный счет
tài khoản ngoại tệ
children's account
счет предприятия
tài khoản kinh doanh
Tip de cont bancar
студенческий счет
tài khoản sinh viên
Tip de cont bancar
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Întreabă dacă există comisioane lunare
Какие комиссии для международных трансферов?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului
Я получу чековую книжку?
Tôi có sổ tài khoản không?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău
Каков процент накопления?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Tôi mất thẻ tín dụng
Menționează că ți-ai pierdut cardul
Моя кредитная карта была украдена.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit
Вы можете заблокировать мой счет?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul
Мне нужна карта для замены.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Solicită informații pentru împrumuturi
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Cere informații despre dobândă
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Cere informații despre ipoteci
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar
Я покупаю мою первую недвижимость.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Menționează că îți cumperi prima casă
Я покупаю вторую собственность.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Menționează că îți cumperi a doua proprietate
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Tôi muốn thế chấp
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar
Я покупаю собственность для аренды.
Tôi mua tài sản để cho
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria
Мой годовой доход________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Menționează că te interesează o asigurare
Страхование дома
Bảo hiểm hộ gia đình
Tip de asigurare
Туристическое страхование
bảo hiểm du lịch
Tip de asigurare
страхование жизни
bảo hiểm nhân thọ
Tip de asigurare
Медицинское страхование
bảo hiểm sức khỏe
Tip de asigurare
Страхование автомобиля
bảo hiểm ô tô
Tip de asigurare
Страхование домашних животных
bảo hiểm thú nuôi
Tip de asigurare
страхование от кражи
bảo hiểm trộm cắp
Tip de asigurare
защита ипотеки
bảo hiểm thế chấp
Tip de asigurare
студенческая страховка
bảo hiểm tài sản sinh viên
Tip de asigurare
групповое страхование
bảo hiểm nhóm
Tip de asigurare
страхование собственности
bảo hiểm tài sản
Tip de asigurare
страхование от наводнений
bảo hiểm lũ lụt
Tip de asigurare
страхование от пожара
bảo hiểm hỏa hoạn
Tip de asigurare
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta
Сколько стоит страховка?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Întreabă cât costă asigurarea