Rusă | Expresii - Imigrație | La bancă

La bancă - General

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Tip de cont bancar
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Tip de cont bancar
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Tip de cont bancar
บัญชีร่วม
совместный счет
Tip de cont bancar
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Tip de cont bancar
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
children's account
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Tip de cont bancar
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Tip de cont bancar
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Întreabă dacă există comisioane lunare
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Menționează că ți-ai pierdut cardul
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Solicită informații pentru împrumuturi
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Cere informații despre dobândă
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Cere informații despre ipoteci
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Menționează că îți cumperi prima casă
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Menționează că te interesează o asigurare
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Tip de asigurare
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Tip de asigurare
ประกันชีวิต
страхование жизни
Tip de asigurare
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Tip de asigurare
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Tip de asigurare
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Tip de asigurare
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Tip de asigurare
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Tip de asigurare
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Tip de asigurare
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Tip de asigurare
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Tip de asigurare
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Tip de asigurare
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Tip de asigurare
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Întreabă cât costă asigurarea