Rusă | Expresii - Imigrație | La bancă

La bancă - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil
Bạn có những loại thẻ nào?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile
tài khoản hiện tại
текущий счет
Tip de cont bancar
tài khoản tiết kiệm
сберегательный счет
Tip de cont bancar
tài khoản cá nhân
личный счет
Tip de cont bancar
tài khoản chung
совместный счет
Tip de cont bancar
tài khoản con
детский счет
Tip de cont bancar
tài khoản ngoại tệ
валютный счет
children's account
tài khoản kinh doanh
счет предприятия
Tip de cont bancar
tài khoản sinh viên
студенческий счет
Tip de cont bancar
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Întreabă dacă există comisioane lunare
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Какие комиссии для международных трансферов?
Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului
Tôi có sổ tài khoản không?
Я получу чековую книжку?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Каков процент накопления?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
Я потерял(а) кредитную карту.
Menționează că ți-ai pierdut cardul
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Моя кредитная карта была украдена.
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Вы можете заблокировать мой счет?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Мне нужна карта для замены.
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Solicită informații pentru împrumuturi
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Cere informații despre dobândă
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Cere informații despre ipoteci
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Я покупаю мою первую недвижимость.
Menționează că îți cumperi prima casă
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Я покупаю вторую собственность.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate
Tôi muốn thế chấp
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar
Tôi mua tài sản để cho
Я покупаю собственность для аренды.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Мой годовой доход________.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare

Tôi muốn mua bảo hiểm
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Menționează că te interesează o asigurare
Bảo hiểm hộ gia đình
Страхование дома
Tip de asigurare
bảo hiểm du lịch
Туристическое страхование
Tip de asigurare
bảo hiểm nhân thọ
страхование жизни
Tip de asigurare
bảo hiểm sức khỏe
Медицинское страхование
Tip de asigurare
bảo hiểm ô tô
Страхование автомобиля
Tip de asigurare
bảo hiểm thú nuôi
Страхование домашних животных
Tip de asigurare
bảo hiểm trộm cắp
страхование от кражи
Tip de asigurare
bảo hiểm thế chấp
защита ипотеки
Tip de asigurare
bảo hiểm tài sản sinh viên
студенческая страховка
Tip de asigurare
bảo hiểm nhóm
групповое страхование
Tip de asigurare
bảo hiểm tài sản
страхование собственности
Tip de asigurare
bảo hiểm lũ lụt
страхование от наводнений
Tip de asigurare
bảo hiểm hỏa hoạn
страхование от пожара
Tip de asigurare
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Сколько стоит страховка?
Întreabă cât costă asigurarea