Italiană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Musím platit daně z dávek?
L'indennità è esente da tasse?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Je podpora zdanitelná?
Il sussidio è tassabile?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Jakou podporu dostanu?
Quali benefici riceverò?
Întreabă ce beneficii vei primi
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele