Italiană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
请问补贴是不需要纳税的吗?
L'indennità è esente da tasse?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
该津贴是否要纳税?
Il sussidio è tassabile?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
我能拿到什么福利?
Quali benefici riceverò?
Întreabă ce beneficii vei primi
这个津贴是否影响其他福利?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
我能否申诉反对某个决定?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
如果情况有所改变我该如何做?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele