Italiană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Er understøttelsen skattefri?
L'indennità è esente da tasse?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Er plejebistanden skattepligtig?
Il sussidio è tassabile?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quali benefici riceverò?
Întreabă ce beneficii vei primi
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kan jeg appellere en beslutning?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele