Cehă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Is the allowance tax-free?
Musím platit daně z dávek?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
What are the factors which determine how much I get?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Do I have to be related to the person I am caring for?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Is the allowance taxable?
Je podpora zdanitelná?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Which benefits will I receive?
Jakou podporu dostanu?
Întreabă ce beneficii vei primi
Will the allowance affect other benefits?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Can I appeal against a decision?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
What shall I do if my circumstances change?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele