Maghiară | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Is the allowance tax-free?
Adómentesek a juttatások?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
What are the factors which determine how much I get?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Do I have to be related to the person I am caring for?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Is the allowance taxable?
Adóköteles a támogatás?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Which benefits will I receive?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Întreabă ce beneficii vei primi
Will the allowance affect other benefits?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Can I appeal against a decision?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
What shall I do if my circumstances change?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele