Poloneză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Is the allowance tax-free?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
What are the factors which determine how much I get?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Do I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Is the allowance taxable?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Which benefits will I receive?
Jakie świadczenia dostanę?
Întreabă ce beneficii vei primi
Will the allowance affect other benefits?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Can I appeal against a decision?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
What shall I do if my circumstances change?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele