Rusă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Is the allowance tax-free?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
What are the factors which determine how much I get?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Do I have to be related to the person I am caring for?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Is the allowance taxable?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Which benefits will I receive?
Какие льготы я получу?
Întreabă ce beneficii vei primi
Will the allowance affect other benefits?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Can I appeal against a decision?
Я могу обжаловать это решение?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
What shall I do if my circumstances change?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele