Spaniolă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Is the allowance tax-free?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
What are the factors which determine how much I get?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Do I have to be related to the person I am caring for?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Is the allowance taxable?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Which benefits will I receive?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Întreabă ce beneficii vei primi
Will the allowance affect other benefits?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Can I appeal against a decision?
¿Puedo recurrir una resolución?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
What shall I do if my circumstances change?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele