Italiană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Estas la poŝmono imponibla?
L'indennità è esente da tasse?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Estas la poŝmono imponibla?
Il sussidio è tassabile?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Kio profitojn mi ricevas?
Quali benefici riceverò?
Întreabă ce beneficii vei primi
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele