Cehă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Musím platit daně z dávek?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Je podpora zdanitelná?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Jakou podporu dostanu?
Întreabă ce beneficii vei primi
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Est-ce que je peux faire appel ?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele