Chineză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Est-ce que les allocations sont imposables ?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Est-ce que les allocations sont imposables ?
该津贴是否要纳税?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quelles compensations vais-je recevoir ?
我能拿到什么福利?
Întreabă ce beneficii vei primi
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
这个津贴是否影响其他福利?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Est-ce que je peux faire appel ?
我能否申诉反对某个决定?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
如果情况有所改变我该如何做?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele