Poloneză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Jakie świadczenia dostanę?
Întreabă ce beneficii vei primi
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Est-ce que je peux faire appel ?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele