Rusă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Какие льготы я получу?
Întreabă ce beneficii vei primi
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Est-ce que je peux faire appel ?
Я могу обжаловать это решение?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele