Cehă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
Musím platit daně z dávek?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
Je podpora zdanitelná?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
Jakou podporu dostanu?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele