Chineză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
该津贴是否要纳税?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
我能拿到什么福利?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
这个津贴是否影响其他福利?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
我能否申诉反对某个决定?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
如果情况有所改变我该如何做?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele