Daneză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
Er understøttelsen skattefri?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
Er plejebistanden skattepligtig?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jeg appellere en beslutning?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele