Esperanto | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
Estas la poŝmono imponibla?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
Estas la poŝmono imponibla?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
Kio profitojn mi ricevas?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele