Franceză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
Est-ce que je peux faire appel ?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele