Maghiară | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
Adómentesek a juttatások?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
Adóköteles a támogatás?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele