Rusă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
Какие льготы я получу?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
Я могу обжаловать это решение?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele