Vietnameză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
L'indennità è esente da tasse?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Il sussidio è tassabile?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Quali benefici riceverò?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Întreabă ce beneficii vei primi
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Posso fare ricorso contro una decisione?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele