Vietnameză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Este alocația impozabilă?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Este alocația impozabilă?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Ce beneficii voi primi?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Întreabă ce beneficii vei primi
Va afecta alocația alte beneficii?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Pot contesta o decizie?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele