Daneză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Денежное пособие освобождено от налогов?
Er understøttelsen skattefri?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Er plejebistanden skattepligtig?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Какие льготы я получу?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Întreabă ce beneficii vei primi
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Я могу обжаловать это решение?
Kan jeg appellere en beslutning?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele