Italiană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Денежное пособие освобождено от налогов?
L'indennità è esente da tasse?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Il sussidio è tassabile?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Какие льготы я получу?
Quali benefici riceverò?
Întreabă ce beneficii vei primi
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Я могу обжаловать это решение?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele