Cehă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Musím platit daně z dávek?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Je podpora zdanitelná?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakou podporu dostanu?
Întreabă ce beneficii vei primi
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
¿Puedo recurrir una resolución?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele