Franceză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
¿Qué ayudas puedo percibir?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Întreabă ce beneficii vei primi
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
¿Puedo recurrir una resolución?
Est-ce que je peux faire appel ?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele