Italiană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
L'indennità è esente da tasse?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Il sussidio è tassabile?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
¿Qué ayudas puedo percibir?
Quali benefici riceverò?
Întreabă ce beneficii vei primi
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
¿Puedo recurrir una resolución?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele