Cehă | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Är bidraget skattefritt?
Musím platit daně z dávek?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Ska bidraget beskattas?
Je podpora zdanitelná?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka förmåner får jag?
Jakou podporu dostanu?
Întreabă ce beneficii vei primi
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kan jag överklaga beslutet?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele