Chineză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Întreabă ce beneficii vei primi
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele