Esperanto | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Är bidraget skattefritt?
Estas la poŝmono imponibla?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Ska bidraget beskattas?
Estas la poŝmono imponibla?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka förmåner får jag?
Kio profitojn mi ricevas?
Întreabă ce beneficii vei primi
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kan jag överklaga beslutet?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele