Germană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Är bidraget skattefritt?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Ska bidraget beskattas?
Wird die Unterstützung besteuert?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka förmåner får jag?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Întreabă ce beneficii vei primi
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kan jag överklaga beslutet?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele